ALEX František [ Osobnost ]

duchovní, hudební historik, sběratel kostí, editor bibliofilských tisků, grafiky a drobné plastiky, ochranář na úseku památkové péče , vlastivědný pracovník

Narozen 11. srpna 1913 v Drahotuších (okr. Přerov). Zemřel 24. června 1988 v Kroměříži. Maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích v roce 1935 a studoval na teologické fakultě v Olomouci a v roce 1941 byl vysvěcen na kněze. V roce 1969 byl ustanoven děkanem holešovské farnosti, 1977 byl jmenován sídelním kanovníkem Kolegiální kapituly v Kroměříži, ale dle svého přání nadále působil v Holešově. Od studentských let projevoval velký zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění. Napsal drobný spisek "Chrámová hudba ve Vyškově kolem roku 1660" a Památník Petra Bezruče vydal jeho rozsáhlý soupis "Bezručova poezie v české hudbě". Soupis zhudebněných básní Bezručových přesáhl význam běžné bibliografie: prezentuje 107 skladatelů s jejich 386 hudebními skladbami, především sborové tvorby. Svými aktivitami po celý život šířil známost o osobnosti a díle milovaného básníka Petra Bezruče.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 09.04.2004 v 14:38 hodin