REINBERGER Jiří [ Osobnost ]

profesor, JUDr., hudebník, pedagog, odborník a průkopník varhanního hnutí

Narodil se 14. dubna 1914 v Brně.
Po otcově návratu z fronty se rodina odstěhovala do Holešova, kde Reinbergerův otec vyučoval na reálném gymnáziu. V Holešově se začíná rozvíjet hudební talent malhéo Jiřího. Základy klavírní hry získává doma, maminka byla výbornou klavíristkou. Potom se zdokonalil v holešovské klášterní škole u řádových sester Svatého Kříže. Později patřil k těm muzikantům, kteří se scházeli na besítkách a večírcích v domě hudební rodiny Schneeweisů.
Pro jedenáctiletého studenta holešovského gymnázia se stává osudným jeho první setkání s varhanami, ke kterému došlo ve filiálním kostele sv. Anny.
Gymnázium dokončil v Brně, kde se rodina přestěhovala. Mimořádně absolvoval varhany u Ed. Träglera na konzervatoři. V kompozici pokračuje u V Nováka, ve varhaní škole soukromě u B. Wiedermanna, u G. Ramina a K. Straubeho v Lipsku. Právnická studia uzavřel v r. 1945 (JUDr.). Učitelem na konzervatoři v Brně a v Praze. Profesorem na AMU, docent.
Mimořádné úspěchy v zahraničí slaví interpretací staré české varhanní tvorby i současných skladatelů.
Koncertní zájezdy do Švýcarska, Belgie, Francie, NSR, Holandska aj. Člen porot mezinárodních soutěží Praha, Gentr, Haarlem, Ženeva.
Vydal antologii Čeští klasikové, Skladatelská činnost bohatá v malých formách, 2 symfonie pro velký orchestr. Psal také četné příspěvky v odborných časopisech. Byl to odborný expert pro stavbu varhan. Umělecký dohled na stavbu varhan pro Čajkovského síň v Moskvě.
V Holešově koncertuje u příležitosti oslav 700 let založení města (15. 10. 1972). Při koncertu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie mu rejsříkuje mladý student varhanního oddělení kroměřížské konzervatoře Josef Rafaja. Tento holešovský rodák se o dva roky později stává jedním z posledních Reinbergerových žáků pražské AMU.
Jiří Reinberger zemřel 28. 5.1977 v Praze.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 09.04.2004 v 17:58 hodin