HUBÁČEK František, PhDr. [ Místostarosta města nebo obce ]

Místostarosta města

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly

- organizuje přípravu materiálů pro jednání městské rady a městského zastupitelstva

- organizuje a kontroluje plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva

- v rozsahu pověření MR a MZ sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení MR a MZ

- spolupracuje s předsedy komisí městské rady

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 10:59 hodin