KLABUSAY Lambert [ Osobnost ]

- litograf a tiskař

Narodil se 17. 9. 1856 v Holešově.
Tento holešovský rodák vystudoval reálku u piaristů v kroměříži a poté se učil litografem ve Vídni. Své vědomosti z oboru tiskařského umění si rozšiřoval návštěvou odborných kurzů na vídeňské umělecké akademii v tamějším technickém muzeu. Po vyučení pracoval jako samostatný litograf u několika vídeňských firem. V dalších letech se vrací do Holešova, kde roku 1881 zřizuje malou ruční tiskárnu na Palackého třídě, postupně ji vybavuje novými stroji a rozšiřuje. Roku 1891 stěhuje svůj závod do větších prostor obecního domu na náměstí a později ho doplňuje litografií. Tiskárna získává proslulost nejen v Čechách a na Moravě, ale i v dalších zemích Rakousko-Uherské monarchie.Z celé řady vytištěných knih jmenujme např. Práci Eduarda Pecka "Okresní hejtmanství holešovské" (1892) a památný almanach Katolické moderny "Pod jedním praporem" (1895).
V roce 1907 prodává tiskárnu a nadále se věnuje pouze litografickému závodu, který přestěhoval do vlastního domu (dnes č. 13 na nám. Dr. E. Beneše). Je v kontaktu sřadou našich předních malířů - Kašparem, Úprkou, Ondrúškem, Köhlerem. Vedele reprodukcí obrazů se v závodě tisknou reklamy, vignety, etikety na zboží, cenné papíry, mapy, diplomy atd.Lambert Klabusay byl výraznou osobností kulturního a veřejného života Holešova. Na Palackého třídě měl své knihkupectví až do roku 1901, kdy jej odkoupil Fr. Leander Stelzig. Velké úsilí věnoval povznesení živnostenského stavu. Od roku 1897 vydával Řemeslnicko-živnostenské listy. Byl místopředsedou výstavního výboru Krajinské hanácko-valašské výstavy, konané v Holešově roku 1914. Až do konce svého života dbal o odborné vzdělání a mravní výchovu tiskařského dorostu.Lambert Klabusay zemřel 29. 9. 1921 a byl pohřben na holešovském hřbitově nedaleko ústředního kříže. Mohutný náhrobek s faksimilií jeho podpisu zdobí nahoře malý mozaikový obrázek slovanského malíře Jana Köhlera.
Některé tituly knih tištěných v jeho závodě jsou uloženy v Muzejní knihovně v Holešově.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 09.04.2004 v 17:34 hodin