Aeroklub

KONTAKTNÍ ADRESA:

Aeroklub
Letiště
769 01 Holešov
Česko (CZ)
tel: (+420) 573 397 763
(+420) 573 515 434

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 11.05.2004 v 11:32 hodin