Pržno [ Město nebo obec ]

Obec Pržno se nachází v malebném údolí řeky Ostravice v podhůří Beskyd s výhledem na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu (1.324 m).
Obec trvale zvyšuje počet svých obyvatel podporou nové výstavby rodinných domků. Investuje do inženýrských sítí, připravuje výstavbu centrální čistírny odpadních vod a nové kanalizace. Tyto aktivity jsou v souladu s přijatým Plánem územního rozvoje schváleným zastupitelstvem obce v r. 1996.
V klidném prostředí vyvýšeném nad stávající zástavbou vzniká nová část obce se 150 stavebními pozemky. Obec od původních vlastníků vykoupila pozemky pro zřízení příjezdových komunikací a inženýrských sítí. Stavební pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob. Informace o vlastnících pozemků poskytne Obecní úřad Pržno. Ceny se v současné době pohybují od 150,- Kč do 220,- Kč za m2.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Pržno

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.przno.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 28.09.2021 v 10:50 hodin