Chirurgie - MUDr. Miloslav Juráček

KONTAKTNÍ ADRESA:

Chirurgie
MUDr. Miloslav Juráček
Sušilova 478
769 01 Holešov
Česko (CZ)
tel: (+420) 573 399 451

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 06.05.2004 v 18:35 hodin