Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie [ Kostel nebo katedrála ]

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě starého gotického kostelíka Janem Zikmundem Rottalem v roce 1708. Kostel projektoval italský architekt Filiberto Luchese.

Jedná se o trojlodní barokní stavbu s věží. Uvnitř je hlavní oltář a deset bočních oltářů. Nejvzácnější je s relikviářem a s ostatky sv. Jana Sarkandra.

Vnitřní výzdobu převážně provedl sochař a štukatér Jan Jiří Schauberger.

K farnímu kostelu byla roku 1784 přistavěna ojedinělá pozdně barokní Černá kaple, rodinná hrobka Rottalů a Wrbnů. Kaple je vyzdobena sochami a oltáři z bílého a růžového štuku a černého a šedého mramoru. Výzdobu kaple doplňují sochy zakladatele kaple Františka Rottala a jeho manželky Cecilie v životní velikosti. Mají věrnou podobu a zvláště upoutává jejich rokokové oblečení s pečlivým vypracováním krajkových detailů. Pod sochami jsou latinské nápisy, ve kterých je mimo jiné žádost o vyprošení milosti jejich duším, ať odpočívají v pokoji.

Kaple má dva oltáře. Na západním (Oltář smrtelných úzkostí) je Kristus, klesající v bolestech, zachycován andělem.Na východním (Očistcovém oltáři)jsou znázorněma očistcová muka.

Za římskými sloupy na jedné straně stojí socha truchlící pany Marie a na druhé socha apoštola Jana, obě částečně rokokové. Obraz Ukřižovaného je v pozlaceném rámu. Je mistrovskou prací Tiziánovy školy.

Nad vchodem do kostela, nad vchodem do Černé kaple a nad oltářem v Černé kapli pod korunovanou lebkou se setkáváme s rottalovským znakem, křížem ve štítě.

Na věži kostela bývaly tři zvony. Největší Maria z r. 1650. Tento zvon byl za 2. sv. války zabaven. Dnešní zvony mají jména sv. Jakub a sv. Václav. Jsou z roku 1596 a 1597.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Holesov.cz
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 14.05.2004 v 18:07 hodin