Mincovna Kroměříž

MINCOVNA

byla vybudována biskupem Karlem II.z Liechtensteina-Castelcorna hned na počátkujeho vlády v Kroměříži. Stalo se tak "de novo"v roce 1665 ještě za provozu dosavadní mincovny u Mlýnské brány.Nová mincovna Na Sladovnách nebyla dosud ani zastřešena, když do ní koncem roku 1665 bylo soustředěno vedle kroměřížského vyrobního vybavení i zařízení z Vyškova. Stavební práce s přístavbou dílen trvaly až do roku 1667,ale už v létě roku 1666 byly raženy první mince.

Mincovna sice v roce 1668 vyhořela, ale opravaproběhla urychleně, poněvadž na biskupské další stavební akce bylo potřeba mnoho peněz. Jistě slavnostní byla chvíle, kdy v roce 1669 byla vyražena první zlatá medaile ve váze 100 dukátu. V Kroměříži se totiž nerozběhla pouze běžnávýroba mincí, ale byli získáni i kvalitní pracovníci, kteří byli schopni plastického ztvárnění aversua reversu mince či medaile. Takovým byl např. Kryštof Hoffmann, který v roce 1670 vytvořil portrétní medaili biskupa Karla II. Liechtensteina-Castelcorna, která byla také téhož roku ve váze 20 dukátů vyražena ve zlatě.

Dík dobré výtvarné úrovni a poctivé řemeslné práci patřily kroměřížské ražby k oceňovaným dobovým platidlům a později k sběratelsky hledaným numismatickým akvisicím.Když mincovna přestala sloužit svému původnímu účelu, posloužila ještě jako obytný dům. Ale neudržováním a statickými poruchami dospěla až k havarijnímu stavu. Trvalo dlouho, než se podařilo vyčlenit dostatečné finanční prostředky nutné k její potřebné revitalizaci. To se v posledních letech zdařilo a od roku 1998 je budova mincovny plnohodnotným článkem v řetězci památkového fondu městské památkové rezervace v Kroměříži.

V interiérech mincovny je o kroměřížském mincování vybudována expozice muzejního charakteru, oceňovaná návštěvníky zejménav těch částech, kde jsou rekonstrukčně představeny nástroje a můžeme říci i stroje, které byly při výrobě mincí a medailí používány. Tím, že činností pobočky České numismatickéspolečnosti je v Kroměříži zajištěna popularizace a osvětové využití zámecké numismatické sbírky světového významu, dostává se též expozicí v budově původní mincovny městu a nejširší veřejnosti nebývalý kulturní stánek. K tomu přispívá též to, že v rámci staroslavné mincovny vydává Nadační fond kroměřížské mincovny a město nové pamětní ražby. Stalo se tak v roce znovuotevření památkové restituované budovy mincovny, děje se to rovněž při příležitosti zápisu Zahrada zámku v Kroměříži do Seznamu světových památek UNESCO. Autorem medailí je Karel Zeman.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Národní památkový ústav Správa státního zámku
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž
Česko (CZ)
tel: (+420) 573 502 011
fax: (+420) 573 339 218
e-mail: zamek@azz.cz

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 11.05.2004 v 12:31 hodin