Zastupitelstvo města nebo obce [ Zastupitelstvo města nebo obce ]

Obecní zastupitelstvo
1/ Holubec Miroslav - starosta
2/ Ing. Šťastná Jana - místostarosta
3/ Hanák Oto
4/ Hromada Antonín
5/ Ing. Hromada Radomír
6/ Juráň Milan
7/ Labajová Emílie
8/ Řezníček Miroslav
9/ Ing. Voda Daniel


Finanční výbor
předseda : Ing. Hromada Radomír
členové : Labajová Emílie, Řezníček Miroslav, Juráň Milan a Hromada Antonín

Kontrolní výbor
předseda : Hanáka Otto
členové : Ing. Voda Daniel a Labajová Emílie

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Roman BABICA (Mikroregion Hornolidečsko) org. 56, 15.02.2007 v 08:15 hodin