Knihovna Lužná [ Knihovna ]

Knihovna byla v Lužné zřízena už roku 1919, sídlila v budově školy a první knihy jí darovali Ludvík Scheuer a řídící učitel Chuděj. Dnešní vybavení knihovny a její knižní fond slouží našim občanům k zábavě i k poučení. Vedoucí knihovny je Iva Martinková, otevírací hodiny každý čtvrtek od 1530 do 1900.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-luzna.cz
Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 23.02.2010 v 13:50 hodin