Kaple sv. Anny

Větší zděná obdélná kaple s půlkruhovým závěrem a sedlovou střechou, byla vybudována v roce 1540 patrně na místě starší svatyně téhož zasvěcení.
V době přestavby kostela se v ní sloužily pravidelné bohoslužby, pak patrně zpustla a teprve v roce 1852 byla znovu obnovena.
Kaple má hladkou fasádu, průčelí, završené trojúhelným štítem, člení lizénový rámec, v jeho ose je vchod s půlkruhovým záklenkem s novodobou kovanou mříží.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kaple sv. Anny
Butovická
742 13 Studénka
Česko (CZ)

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Lucie Zajíčková (Informační centrum Studénka) org. 56, 22.05.2004 v 10:18 hodin