Budova KOSÁRNY [ Stavební památka ]

KOSÁRNA
Objekt bývalé kosárny v Karlovicích, vznikl na počátku I8. století. Je úzce spjat s železářskou historií obce Karlovice.
Podle dochovaných dokladů měla obec již v druhé polovině 16. století hamry na zpracování železné rudy, které krnovský kníže Karel z Lichtenštejna obnovil a nechal provozovat. Hamry byly v obci v provozu až do poloviny l9.století, do doby, kdy už tato výroba železa nemohla konkurovat ostravským železárnám. Jednou z provozoven, která i přes konkurenční tlaky dále zpracovávala železo, byla i karlovická kosárna.

Objekt, který si i přes pozdější úpravy dodnes zachoval charakter starých dřevěných slezských staveb, koupilo v roce 1974 bruntálské okresní muzeum. V několika expozici najdete bohaté sbírky dokládající výrobu železa na bruntálsku.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.04.2004 v 12:19 hodin