Historie Tylovic, dříve obec, dnes ulice [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínku o Tylovicích máme z r. 1502. Je s podivem, že ves není uvedena v listině Lacka z Kravař z r. 1411, kterou udělil právo odúmrti vsím na panství rožnovském. Ves byla asi pro svou těsnou návaznost na Rožnov pokládána za jeho součást, neboť ještě koncem 16. století byly prováděny zápisy kupních smluv na tylovické grunty do rožnovských gruntovních knih.

Dne 1. července 1960 došlo ke sloučení obcí Tylovice a Hážovice v obec s názvem Rysová. Počátkem r. 1980 byla obec Rysová sloučena s Rožnovem p. R., přičemž byla rozdělena na dvě místní části s původními názvy Hážovice a Tylovice.

Od konce 19. století se začal rozvíjet místní průmysl. R. 1894 zde byla otevřena továrna na pletení punčoch firmy Reiser.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 681 org. 56, 10.02.2004 v 07:46 hodin