Historie obce Pulčín [ Historie (archivní dokument) ]

Zatímco hrad Pulčín se v písemných pramenech objevuje poprvé již r. 1426, stejnojmenná ves ležící pod ním se poprvé výslovně jmenuje až v r. 1503, kdy byla součástí brumovského panství. V l. 1518 a 1520 se uvádí jako pustá, po polovině 16. stol. však byla znovu obnovena. Náležela k panství Brumov I. V r. 1663 byla ves postižena tatarským vpádem. Na katastru Pulčína zanikla ves Zubrůvka, r. 1515 uvedena již jako pustá.

Pečeť obce, doložená z poloviny 18. stol., zobrazuje kartuši a v ní návrší, na kterém stojí pět stylizovaných stavení a pod nimi čtyři listnaté stromy (jde vlastně o velmi zjednodušený pohled na vesnici). V kruhovém opise je text: + PECZET + P + OBCI + D + PVLCZIN, tj. pečeť poctivé obce dědiny Pulčín.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 12:16 hodin