Zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Mezi kulturní památky patří zvonice pod železniční tratí, roubená drobná valašská lidová architektura z konce 18. století, zvon z r. 1773.Zvonice v Lužné opět jako nová

Koncem měsíce října 2006 byly za podpory ,,Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje"úspěšně dokončeny stavební úpravy dřevěné zvoničky z II.pol. 18 st.Celkové náklady na tuto opravu činily 96 878 ,.Kč.50 000,-Kč jsme obdrželi ze Zlínského kraje a 46 878,- Kč z rozpočtu obce.
Díky této dotaci tato zvonice může nadále sloužit ke svým účelům ale také k nahlédnutí návštěvníkům obce Lužná.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-luzna.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 10:37 hodin