Tělovýchovná Jednota Ludgeřovice

Stav členů k 31.3.2003:
Fotbal:
239 členů
ASPV: 91 členů
Šachy: 19 členů
Celkem: 349 členů
Mládež 108 členů

Složení výborů TJ Ludgeřovice k 31.3.2003
Výkonný výbor TJ:

Předseda: Ladislav Matušík
Místopředseda: Jindřich Balgar
Tajemník: Irena Florková
Hospodář: Marta Maryšková
Členové VV: ing.Jiří Hofrichtering,Pavel Mušálek, Rudolf Kotlář

Revizní komise:
Předseda: Zdeněk Guniš
Členové: Milena Paskudová, Josef Kroker

Výbor odd. kopané:
Předseda: Jindřich Balgar
Tajemník, hospodář: Daniel Krahulec
Členové: ing.Jiří Hofrichter, Alexander Pukša, Gerhard Vilím, Josef Kroker, Jan Dočkal


Výbor odd. šachu:
Předseda: ing.Pavel Tchuř
Tajemník: Zdeněk Guniš
Hospodář: ing.Pavel Mušálek
Členové: Arnošt Tchuř, Evald Bunček

Výbor odd. ASPV:
Předseda: Dana Vjačková
Hospodář: Marta Maryšková
Členové: Irena Florková, Magda Matušíková, Marie Slavíková,

Správci sportovního areálu:Gerhard Vilím, Valter Lischka

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tělovýchovná Jednota Ludgeřovice
Ladislav Matušík
Stará 2
747 71 Ludgeřovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 605 753 816

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.01.2004 v 10:16 hodin