Historie obce Poličná [ Historie (archivní dokument) ]

Poličná patří patrně ke starším obcím, které existovaly již před rokem 1200. existovaly již před rokem 1200. Ve 13. století, patrně v jeho druhé polovině, byla založena ves nová, nesoucí znaky lesních lánových vsí. Její jméno bylo identické s názvem tvrze Arnoltovice, postavené nad potokem na výběžku kopce Junákov (od 18. stol. zván Němčíkův kopec podle sedláka Němčíka, majitele kopce). Poprvé se objevuje tento název v r. 1310 v přídomku biskupského maršálka Jiříka z Arnoltovic. Tvrz v Arnoltovicích byla také centrem lenního statku, k němuž v r. 1376 patřilo půl vsi "Arnoltowicz”, městečko Meziříčí, půl Juřiny Lhoty, Střítež, Křivé, Hrachovec, Veselá, Píškova Lhota, Oznice a vsi Polomsko, Kateřinsko a Hodonavsko, které zanikly na území dnešních Rajnochovic. Název Poličná se objevuje poprvé v r. 1391 ("Paliczne sub Arnoltowicz”). Po zániku arnoltovické tvrze ve 2. polovině 15. století se biskupské léno začalo nazývat podle Meziříčí. K lennímu statku Valašské Meziříčí patřila Poličná až do r. 1848, resp. 1869, kdy byla léna na Moravě zákonem zrušena.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 16:41 hodin