Oddíl (dužina) SVĚTLOV Bojkovice [ Sdružení nebo spolek ]

Oddíl (dužina) SVĚTLOV Bojkovice vznikl v roce 1996. Jako dužina - samostatný článek s právní subjektivitou - patříme do sdružení DUHA - sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pohyb a pobyt v přírodě, hry a recesi.

Duha znamená nejen pestrost barev, ale i názorů a ideálů, které existují vedle sebe, vzájemně se tolerují a navzájem se respektují. Proto je činnost Duhy zobrazená v jednotlivých projektech činností barevně odlišená. Barvy projektů tak již vyjadřují jejich samotný obsah a zaměření.

Pro svou činnost jsme se připojili do Žlutého projektu. Žlutá je barvou Slunce, energie, a to jsou děti. Naše pravidelná celoroční činnost - schůzky, výpravy do přírody, víkendovky, turistické závody a další - vrcholí na letním táboře.

Sdružení Duha zaměřuje své hlavní úsilí na všestranný fyzický a duševní rozvoj dětí a mládeže, především tak, že podporuje přímou práci s dětmi a mládeží. Program organizace vyjadřuje duha jako nejpestřejší spektrum názorů existujících vedle sebe. Symbolizuje most porozumění a dialog jako jeho formu. Duha zabezpečuje odbornou garanci a účast při výcviku rádců a instruktorů pro volný čas, např. na víkendové akce, tábory pro děti a mládež, kurzy a letní školy na zdokonalení tábornických sociálněpsychologických schopností vedoucích.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bojkovice.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 19.12.2003 v 19:38 hodin