Podivné ponaučení [ Pověst ]

Podivné ponaučení
V dobách dávno minulých, vždy na bojkovické hody, na svátek Sv. Vavřince, vyšel od bojkovické radnice prapodivný průvod. V jeho čele kráčeli mladíci, kteří v tom roce dovršili dvacet čtyři let, a tak se stali plnoletými. Za nimi šel pan purkmistr a radní městečka, pak policajt a ostatní zvědavci. Tento neobvyklý průvod prošel kolem bývalého popraviště na "Výpustě", před Jamským mlýnem překročil řeku Olšavu a o něco dále Kolelačský potok až přišel na trať "Příhlavky". Zde, na malém prostranství, byl do země zasazen opracovaný kamenný sloup - hraničník. U něho byli mládenci, kteří se stali plnoletými, seznámeni purkmistrem a radními s tím, kudy vede hranice obecního majetku, polí a lesů a odděluje obecní od církevního, panského a ostatního vlastnictví a léna. Po tomto ústním ponaučení následoval hlavní obřad s důležitým ručním ponaučením. Spočívalo v tom, že mládenci museli se dobrovolně přehnout přes kamenný hraničník, kde jim bylo na zadní část těla vysázeno pár poctivých a svědomitých "pohlazení", a to k velké potěše přihlížejících. Vyplaceni byli proto, aby nikdy nezapomněli, kudy vede hranice jejich obce.

Po skončení ceremoniálu se všichni odebrali do obecni hospody na radnici, kde byla hašena žízeň a mírněna bolest na zadní části těla, vzniklá z tak důležitého ponaučení.

Ale to už je dávno. Dnes je plnoletost v osmnácti letech a snad je i škoda, že se v dávné tradici nepokračuje.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bojkovice.cz
Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 19.12.2003 v 18:17 hodin