Zvonička [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Kulturní památka č. 604
Ve středu obce nad požární zbrojnicí, parc. č. 152 st.
Dřevěná lidová stavba z počátku 19. století, zvon z roku 1814.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 13.04.2004 v 09:01 hodin