Kaple sv. Anny

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1798

Polní kaple sv. Anny

Na polní cestě z Droždína na Svatý kopeček, parc.č. 167

Stavba na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí zdobeného na rozích pilastry s dórskou hlavicí. Boky stejně jako závěr kaple, jsou zdobeny systémem vpadlých výplní. V průčelí vstupní dveře s ostěním a nadsvětlíkem. Nad římsou v průčelí je trojúhelníkový štít. V tympanonu je umístěno v omítce boží oko s paprsky. Střecha je při štítu sedlová, nad závěrem kaple zvalbená. Jedná se o drobnou barokní architekturu z 2. poloviny 18. století, součást areálu poutního kostela Navštívění Panny Marie na Svatém Kopečku.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2004 v 12:33 hodin