Zvonička s Mariánským sloupem [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1734

Zvonička s Mariánským sloupem

parc.č. 19, 200/1

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1734/1

Zvonička

parc.č. 19

Zděná omítaná hranolová stavba krytá stanovou střechou v jejímž vrcholu je osazen sanktusník s jehlancovou helmou. Průčelí jsou hladká, ukončená profilovanou římsou. Hlavní vstup je nečleněný s půlkruhovým záklenkem, nad nímž je drobná nika.

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1734/2

Mariánský sloup

parc.č. 200/1

Na dvou kamenných stupních je osazen hranolový bosovaný sokl, ukončený na nárožích okosenou římsou. Nad ní se zvedá toskánský sloup s kanelovaným dříkem. Jeho hlavice, doplněná rosetami, nese postavu Panny Marie na oblaku. Na čelní straně dříku je ve spodní části reliéfně provedený kříž s korpusem Krista. Nad ním je umístěna kartuš s mariánským monogramem a pod hlavicí sloupu pak okřídlená hlava anděla se zavěšenými květinovými festony. Barokní sochařská práce z poloviny 18. století.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zvonička s Mariánským sloupem
Libušina 27 (u č.p.)
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 31.03.2004 v 15:27 hodin