Brána hospodářského trakru kapitulního děkanství [ Lidová architektura ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3756/3

Brána hospodářského trakru kapitulního děkanství

č.o. 5, parc.č. 149, NKP

Brána je situována mimo osu ohradní zdi objektu do náměstí. Má kamenný portál se dvěma představenými nízkými patníky s oblým ukončením. Na vertikální části portálu spočívá pravoúhlé nadpraží s obloukem vstupního otvoru, trojúhelníkovými cvikly a vyloženou korunní římsou krytou pultovou stříškou a piniovými šiškami na hranolových soklech po obou stranách. Na klenáku portálu je osazen kamenný štít s erbem Viléma Albrechta hr. Libštejnského z Kolovrat, datovaný letopočtem 1709.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Brána hospodářského trakru kapitulního děkanství
Václavské náměstí 811
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 01.04.2004 v 13:54 hodin