Vila Primavesi [ Vila ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 2271/1

Vila Primavesi

č.o. 7, parc.č. 650

Rozlehlá hmotově členěná vilová stavba na čtvercovém půdorysu, stojící v zahradě nad městskými hradbami. Průčelí stavby jsou prostá, většinou členěná jen hmotově. Jsou završena vysokou, barokizující mansardovou střechou. Stavba je jedním z příkladů secese vídeňské provenience, vycházející v dispozici z anglického halového typu. Vznikla v letech 1905-1906. Projektant Franz von Krauss a Josef Tölk, stavitel Heinrich Mrasek. Sochařskou a uměleckořemeslnou výzdobu vytvořil Anton Hanak a Wiener Werkstätte.
V roce 1917 provedl Josef Hoffmann adaptaci části podkroví. Budova byla v letech 1926 - 1927 a v roce 1947 přestavována pro účely sanatoria.
Z původní bohaté sochařské, dekorativní a malířské výzdoby zůstala zachována mozaika ve vchodové části, torzálně dochovaná kašna v hale a sloup, na němž byla umístěna socha Modlitby v zahradě.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Vila Primavesi
Univerzitní náměstí 224
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vila
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 08.04.2004 v 13:28 hodin