Socha sv. Rocha [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Kulturní památka č. 405
Před čp. 359, ul. Na Novosadech, parc. č. 691. Barokní sochařská práce z 1. poloviny 18. století.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 18.11.2003 v 12:39 hodin