Znak a název Slezských Rudoltic [ Znak a prapor ]

Na stříbrném štítu černý kůň uvázaný u stromu. Kůň stojí na zeleném podkladu, strom - hnědý kmen a koruna zelená. Modrá je uzda koně.

Původní název Rudoltic byl Rosswald. Něnecké slovo ROSS znamená také kůň,. Ve staré české literatuře můžeme najdeme uměle vytvořený název vzniklý překladem z němčiny - Konělesy. Tento název se však neujal.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.osoblazsko..cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 02.11.2006 v 08:09 hodin