Hřbitov, márnice a památník

Místní hřbitov, který se nachází vedle kostela Navštívení Panny Marie, byl rozšířen v r. 1900 a obehnán cihlovou zdí. Jsou zde pohřbeny také významné osobnosti obce Mankovic, jako např. kněží P. Wilhelm Kohlich a Franz Kohlich. Dále Josef Langer - řídící učitel, který se zasloužil o výstavbu školy v r. 1875 (nynější obecní úřad.
6. 9. 1997 nechali bývalí němečtí občané posvětit památník všem padlým obyvatelům Mankovic v 1. a 2. světové válce (23 padlých z 1. světové války, 42 padlých z 2. světové války).

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hřbitov
AKTUALIZACE: Stanislav Cáb (Obecní úřad Mankovice) org. 56, 13.11.2003 v 13:48 hodin