Kanovnická rezidence

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 3633

Kanovnická rezidence

č.o. 14, parc.č. 206

V jádře renesanční stavba z doby kolem roku 1600, skládající se ze dvou nestejných, kolmo na sebe navazujících jednopatrových traktů. Zadní trakt při městské hradbě se do dvora otvírá přízemními pilířovými arkádami s křížovými hřebínkovými klenbami.
Stavba má dochované původní štukové šambrány oken a dva kamenné portály. Místnosti v přízemí jsou klenuté zčásti valeně, zčásti křížově s hřebínky. V polovině 18. století bylo barokně upraveno kratší uliční průčelí a vstupní brána do dvora.
Koncem 19. století prostory patra přestavěny na byty.
V letech 1985 - 1988 realizována celková rekonstrukce.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kanovnická rezidence
Křížkovského 514
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

LOKALIZACE

Typ záznamu: Palác nebo rezidence
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 01.04.2004 v 15:06 hodin