Sdružení dobrovolných hasičů [ Hasiči ]

Starosta SDH:
Jaromír Polanský
tel.: 571 446 552, 725 126 563

Podnětem k založení hasičského sboru v naší obci byl požár dřevěného hostince v sousední Lužné. Do Polanky byli pozváni hasičští činovníci ze Vsetína a 25.8.1907 byl slavnostně založen hasičský sbor, který ve svém štíně nese heslo "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k oslavě". Na první valné hromadě byl zvolen výbor v čele se starostou Jiřím Žákem a náčelníkem Františkem Fárkem. V následujícím roce byla zakoupena dvoukolová patentní stříkačka a v roce 1911 si hasiči postavili hasičskou zbrojnici a věž na sušení hadic. Tato původní zbrojnice byla zbourána v roce 1970, na jejím místě dnes stojí Základní škola.
V současné době je požární zbrojnice v budově Obecního úřadu. SDH disponuje požární cisternou CAS-32 Tatra 148 a požární Avii 30. Vzácnou památkou na staré doby je původní motorová stříkačka z roku 1911, kterou členové SDH stále udržují v provozuschopném stavu! SDH Valašská Polanka je se svým technickým vybavením a jednotkou zařazena do kategorie JPO III v rámci integrovaného záchranného systému.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:09 hodin