Probační a mediační služba [ Služby ]

Informace pro oběti trestné činnosti

Probační a mediační služba vznikla schválením zákona č.257/2000Sb. jako součást systému trestní justice v naší zemi. Představuje novou instituci, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních (nových) způsobů řešení trestné činnosti. Spolupodílí se na nápravě pachatelů, které se snaží motivovat k převzetí odpovědnosti za jejich jednání a také za řešení způsobených škod. Respektuje zájmy obětí trestné činnosti. Nabízí jim prostor a informace k tomu, aby se mohly aktivně zapojit do trestního řízení a získat rychlou morální satisfakci a přijatelné odškodnění. Bere také v úvahu zájmy celé společnosti a svou činností se snaží posílit důvěru nejširší veřejnosti v trestní spravedlnost v České republice.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Probační a mediační služba
Mgr. Luboš Šťastný, VS
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 731 255
(+420) 556 707 815
fax: (+420) 556 701 815

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 20.02.2008 v 08:10 hodin