Stolařík Ivo, PhDr., CSc. [ Osobnost ]

PhDr. Ivo Stolařík, CSc. je výraznou osobností české hudební vědy a kultury.
Narodil se 17. října 1923 v Ostravě. Pochází z rodiny bohaté nikoli hmotnými statky, nýbrž vřelostí srdce, láskou k vlasti, smyslem pro umění a duchovní hodnoty. Právě od svých rodičů zdědil onu ušlechtilost ducha, upřímné vlastenectví, nesmírnou pracovitost, dar odvahy i neomylný muzikantský sluch, jimiž je znám dodnes.
Ve svém životě však byl (a stále je) především člověkem velikého tvůrčího zaujetí.
Působení dr. Iva Stolaříka v Československém rozhlase Ostrava, Slezském studijním ústavu v Opavě, v Janáčkově filharmonii Ostrava, ostravské televizi, Supraphonu Praha, Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i jeho činnost umělecká, sbormistrovská, pedagogická i sběratelská všude zanechaly nesmazatelnou stopu. Natočil neuvěřitelné množství rozhlasových a televizních pořadů, napsal stovky časopiseckých článků, více než desítku knih a jako editor či redaktor se podílel na vydání řady záslužných publikací a edic. Holdem kultuře v regionu se stala jeho kniha Umělecká hudba v Ostravě 1918-1938, která představuje první ucelenou část výsledků Stolaříkova dlouholetého bádání o hudebním životě Ostravska.
Svou ojedinělou knihou Hrčava inspiroval vydání rozsáhlé monografie Těšínsko.
Ivo Stolařík si získal úctu a přátelství spousty lidí doma i v zahraničí, význačnými vědci počínaje a mnoha světoznámými umělci konče.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valassko, racr) org. 24, 10.10.2003 v 11:42 hodin