Elektronická úřední deska obce
Mankovice

Počet aktuálních dokumentů: 36


30.04.2014:

Nařízení Státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy- moru včelího plodu

Evidenční číslo: 17/2014
Soubor: PDF (2,1 MB) [Mankovice]

17.03.2014:

Poskytování informací dle z.106/1999 Sb.,- informace zápisy ze zasedání rady 1-51

Soubor: PDF (424 kB) [Mankovice]

17.03.2014:

Poskytnutí informací dlezák.106/1999 Sb.,- informace zápisy zasedání rady 1-51

Soubor: PDF (427 kB) [Mankovice]

13.03.2014:

Poskytování informací dle z.106/1999 Sb.,- zápisy zastupitelstva 1 - 19

Soubor: DOC (332 kB) [Mankovice]

06.01.2014:

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 4. 2014

Evidenční číslo: 1/2014
Soubor: PDF (197 kB) [Mankovice]

30.12.2013:

Změny u daně z nemovitostí

Soubor: PDF (0,8 MB) [Mankovice]

20.12.2013:

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19. 12. 2013 - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu, vymezení a zrušení ochranných pásem

Evidenční číslo: 57/2013
Soubor: PDF (1,3 MB) [Mankovice]

05.06.2013:

Jednací řád Rady obce Mankovice

Soubor: PDF (2,3 MB) [Mankovice]

05.06.2013:

Jednací řád Zastupitelstva obce Mankovice

Soubor: PDF (1,9 MB) [Mankovice]

30.05.2013:

Nařízení Státní veterinární správy

Evidenční číslo: 29/2013
Soubor: PDF (1,3 MB) [Mankovice]

06.05.2013:

Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2012

Soubor: DOC (456 kB) [Mankovice]

05.02.2013:

Poskytnutí informací dlezák.106/1999 Sb.,- informace o lesním hospodaření obce Mankovice za r.2009- 2012 -příjmy a výdaje

Soubor: PDF (2,6 MB) [Mankovice]

05.02.2013:

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,-o kupních smlouvách na pozemky obce v .k. Mankovice -lokalita u pomníku padlých

Soubor: PDF (80 kB) [Mankovice]

10.12.2012:

Místně příslušné orgány ve vztahu k obci Mankovice jako orgánu územní samosprávy

Soubor: DOC (26 kB) [Mankovice]

22.11.2012:

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí - změna od 1.1.2013

Soubor: PDF (223 kB) [Mankovice]

22.11.2012:

Informace k dani z nemovitostí od 1.1.2013

Soubor: DOC (28 kB) [Mankovice]

21.09.2012:

Upozornění KHS MSK a MZ ČR ke konzumaci alkoholických nápojů

Soubor: DOC (23 kB) [Mankovice]

17.09.2012:

Mimořádné opatření MZ v souvislosti s rostoucím počtem případů otravy metylalkoholem

Evidenční číslo: 52/2012
Soubor: PDF (454 kB) [Mankovice]

14.06.2012:

Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2011

Soubor: DOC (463 kB) [Mankovice]

29.06.2011:

Nadace OKD

Soubor: DOC (25 kB) [Mankovice]

17.06.2011:

Závěrečný účet Obce Mankovice za r. 2010

Soubor: DOC (457 kB) [Mankovice]

16.10.2010:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva 15. a 16. 10. 2010

Evidenční číslo: 53/2010
Soubor: PDF (2,4 MB) [Mankovice]

24.06.2010:

¨Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2009

Soubor: PDF (245 kB) [Mankovice]

10.05.2010:

Závěrečný účet Obce Mankvoice za r. 2008

Soubor: DOC (420 kB) [Mankovice]

22.09.2009:

Ceník vodného veřejného vodovodu obce Mankovice od 1.10.2009

Evidenční číslo: 48/2009
Soubor: DOC (41 kB) [Mankovice]

05.06.2008:

Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2007

Soubor: DOC (152 kB) [Mankovice]

22.11.2007:

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva obce Mankovice

Soubor: DOC (20 kB) [Mankovice]

13.06.2007:

Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2006

Soubor: DOC (133 kB) [Mankovice]

08.03.2007:

Platnost občanských průkazů

Soubor: DOC (27 kB) [Mankovice]

25.10.2006:

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Mankovice 20.10-21.10.2006

Soubor: DOC (61 kB) [Mankovice]

05.05.2006:

Závěrečný účet Obce Mankovice za rok 2005

Soubor: DOC (121 kB) [Mankovice]

07.06.2005:

Závěrečný účet obce Mankovice za rok 2004

Soubor: DOC (119 kB) [Mankovice]

22.06.2004:

Závěrečný účet Obce Mankovice za r. 2003

Soubor: DOC (70 kB) [Mankovice]


13.11.2003:

OZV o místním popl.za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů

Právní předpis č.2/2001 - ZRUŠENO
Datum schválení: 12.12.2001
Číslo usnesení: 17/2001
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.01.2002
Datum pozbytí platnosti: 17.12.2003
Soubor: DOC (46 kB) [Mankovice]

13.10.2003:

OZV o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků

Právní předpis č.1/2003 - ZRUŠENO
Datum schválení: 17.09.2003
Číslo usnesení: 6/2003
Působnost: samostatná
Datum účinnosti: 01.11.2003
Datum pozbytí platnosti: 17.12.2003
Zrušil právní předpis: 1/2000
Soubor: DOC (33 kB) [Mankovice]