Úřední deska obce Kateřinice

Stav k 07. 07. 2022 10:18:52

Nalezeno 22 dokumentů.

Evidenční číslo  Název  Složka  Původce  Zveřejnit od ↓ Zveřejnit do  Dokument
Ohlášení kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.03.2011 DOC (23 kB)
Žádost o výjimku podle čl. 6 OZV 2/2011 Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.03.2011 DOC (23 kB)
OZV č. 1/2011 o místních poplatcích Obecně závazné vyhlášky Kateřinice 25.02.2011 PDF (59 kB)
OZV č. 2/2011 o zabezpečení pořádku v obci Obecně závazné vyhlášky Kateřinice 07.12.2010 PDF (41 kB)
Zpravodaj listopad 2010 Zpravodaj města nebo obce Kateřinice 22.11.2010 PDF (1 MB)
Ceník inzerce ve zpravodaji Zpravodaj města nebo obce Kateřinice 01.09.2008 DOC (98 kB)
Usnesení z 6. ZO Usnesení zastupitelstva Kateřinice 04.09.2007 DOC (26 kB)
Usnesení z 6. ZO Usnesení zastupitelstva Kateřinice 04.09.2007 DOC (26 kB)
Povinné informace obce Povinné informace Kateřinice 26.03.2007 DOC (59 kB)
Výměna řidičských průkazů Ostatní dokumenty Kateřinice 31.01.2007 PDF (481 kB)
OZV č.1/2006 kterou se vyhlašuje závazná část "Územního plánu obce Kateřinice" Obecně závazné vyhlášky Kateřinice 04.05.2006 DOC (207 kB)
OZV č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška o znaku a praporu obce Obecně závazné vyhlášky Kateřinice 06.01.2006 DOC (22 kB)
Žádost o poskytnutí půjčky z FRB Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.09.2005 DOC (23 kB)
Čestné prohlášení ručitele Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.09.2005 DOC (22 kB)
Potvrzení příjmů ručitele Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.09.2005 DOC (23 kB)
Potvrzení příjmů žadatele o půjčku Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.09.2005 DOC (23 kB)
Prohlášení o závazcích Formuláře a tiskopisy Kateřinice 07.09.2005 DOC (24 kB)
Žádost o skácení dřevin Formuláře a tiskopisy Kateřinice 28.06.2005 DOC (41 kB)
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Formuláře a tiskopisy Kateřinice 28.06.2005 DOC (24 kB)
Usnesení 19. ZO Usnesení zastupitelstva Kateřinice 01.02.2005 DOC (24 kB)
OZV č.8/2003: Dodržování čistoty při chovu a držení psů Obecně závazné vyhlášky Kateřinice 23.09.2004 DOC (31 kB)
Sazebník úhrad Povinné informace Kateřinice 17.02.2004 DOC (21 kB)