Homepage

Z tiskových zpráv a článků

Z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Dům klutury odborů, s. r. o., Jihlava ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha, FoS ČR a NÚLK, celostátní a krajské postupové přehlídky dětských folklorních souborů.
Tak trochu předmájové nálady ze Strážnice na fotografiích Josefa Tymonka.
Ve dnech 8. - 12. října 2008 proběhne pod záštitou Národního ústavu lidové kultury na zámku ve Strážnici mezinárodní tvůrčí dílna dětských muzik - MUZIČKY. Tisková zpráva
Ocenění výrazných počinů v aktivním hudebním a tanečním folkloru a folklorismu v České republice.
Předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu - Radujme se, veselme se...
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá již 9. ročník recesního - sportovně kulturního setkání folkloristů - FOLKLOROLYMPIÁDU "STRÁŽNICE 2006".
Tisková zpráva NÁRORNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI SLAVIL 50 LET ČINNOSTI Strážnice, 28. dubna 2006
NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY S T R Á Ž N I C E Vás srdečně zve na ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNÍ SEZONY
NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY vás srdečně zve na 21. strážnické sympozium Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Festivalové ocenění výrazných počinů v aktivním hudebním a tanečním folkloru a folklorismu v České republice - FOSKAR
Národní ústav lidové kultury ve dnech 3. - 7. prosince 2005, Strážnice Předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu - Radujme se, veselme se...
Národní ústav lidové kultury Strážnice, IPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha otevírají třetí běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz