Homepage

Zrušení dotačního programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji"

Vážená paní, vážený pane, z pověření člena Rady Pardubického kraje René Živného Vám sděluji, že samospráva Pardubického kraje rozhodla na svém jednání dne 27. 4. 2020 usnesením č. R/2595/20 o zrušení dotačního programu Pk pro rok 2020 v oblasti cestovního ruchu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“.

Podrobnější informace ke zrušeným dotačním programům najdete na úřední desce Pardubického kraje

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 28.04.2020 v 14:48 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz