Homepage

Životní jubileum Vlasty Vagaiové

Dětský folklorní soubor Púčik, cimbálová muzika souboru a všichni, kteří se točí kolem souboru, blahopřeji Vlastě Vagaiové, která v těchto dnech slaví významné životní jubileum.

Vlasto, všechno nejlepší!

Naše oslavenkyně
Naše oslavenkyně
Aj to je Vlasta...
Aj to je Vlasta...

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 17.11.2009 v 11:46 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz