Homepage

Tisková zpráva MP - 12.2. - 19.2.07

Jako stálý nešvar vnímáme krádeže měděných okapů a parapetů prakticky kdekoliv na území města. Této činnosti nenechavců věnujeme a budeme i nadále věnovat velkou pozornost i když se tento druh krádeží velmi těžko dokazuje, pokud dotyčnou osobu nezadržíme přímo při činu.

Žádáme proto všechny naše spoluobčany o pomoc, kdykoliv by viděli jakékoliv podezřelé chování osob v blízkosti objektů s měděnými svody a parapety, v blízkosti hřbitova nebo na něm samotném apod., volejte prosím okamžitě bezplatnou linku 156. Na nenechavce nevolejte ani se jim nesnažte v jejich činnosti zabránit. Pokud se je nepodaří strážníkům s vaší pomocí chytit, určitě se postupně vrátí, aby krádež dokončili.

Intenzívní hlídkování strážníků ve městě se ale může stát osudným i jiným osobám, jejichž chování je stejně podlé a nekalé jako krádeže - jde o sprejery. Tento zlozvyk stříkat barvou po fasádách domů, zdech nebo jakýchkoliv objektech ve městě je strašný. Proto se snažíme původce této činnosti polapit při činu, aby se jim dalo autorství na jejich nekalých dílech dokázat. Tak tomu bylo i v sobotu 17.2. kolem jedné hodiny v noci, kdy dva mladíci ve věku 21 a 17 let ze Šumperka zohyzdili fasády na ZUŠ, lékařském domě a budově ÚZSVM (bývalý OkÚ). Byli zřejmě posilněni omamnou látkou a postříkali červeným a stříbrným sprejem fasády těchto budov a snažili se hlídce uniknout právě v okamžiku, kdy je přistihla u jejich "díla" na budově bývalého OkÚ. Útěk se jim však nezdařil a oba byli hlídkou MP následně zadrženi. Pod tíhou důkazů se k činu oba mladíci přiznali. Strážníky MP byly pachatelům zabaveny rovněž spreje a určité množství omamné látky. Na místo byla následně přivolána PČR, která pořídila fotodokumentaci a požádala o převoz zadržených do cely, což strážníci MP rádi zajistili. Podle předběžných odhadů bude škoda na poničených fasádách domů značná.

Krádeže pokračují i v supermarketech a jiných obchodech. Jenom v tomto týdnu řešili strážníci MP celkem 8 případů krádeží zboží. V polovině případů se jedná o osoby, které kradou opakovaně.
Ne vždy ale mají štěstí, protože v jednom případě byl mezi pachateli krádeže odhalen i muž, který je hledán PČR pro důvodné podezření z několika loupežných přepadení v Šumperku. Proto byl předán do cely na OO PČR.

Opakovaně je kontrolováno chování mládeže v parcích hlavně po vyučování, protože mladí sedávají na opěradlech a špiní sedáky a také pobytu bezdomovců na nádražích. Velké problémy však s bezdomovci nejsou, jejich největším problémem je alkohol. Zato mládež má se sezením na opěradlech laviček neustálé problémy a proto bylo za víkend za tuto činnost uloženo několik blokových pokut v celkové hodnotě 600 Kč.

Ing. Mikulec

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: Městská policie
Zveřejněno 19.02.2007 v 11:11 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz