Homepage

Tisková zpráva MP - 29.1. - 5.2.07

I v tomto relativně krátkém období se odehrály některé události, které je potřeba zveřejnit.
Stále se nám nedaří vyřešit pachatele opakovaných krádeží okapových svodů nebo jiných předmětů hlavně z mědi. Během víkendu byly ukradeny parapety z fitcentra na ulici Sadové v Šumperku.

Žádáme proto naléhavě naše spoluobčany o pomoc, kdykoliv by viděli jakékoliv podezřelé chování osob v blízkosti objektů s měděnými svody a parapety, v blízkosti hřbitova nebo na něm samotném apod., volejte prosím okamžitě bezplatnou linku 156.
Neustále se při kontrolách zaměřujeme hlavně v noci především na hřbitov, domy a ostatní stavby s měděnými svody ve městě se snahou přistihnout pachatele při činu. Navázali jsme součinnost i se sběrnami kovů, zatím ale bez výsledku.
Nenechavci samozřejmě věnují svojí nevítanou pozornost i jiným objektům.
Z minulých dnů jsme měli poznatek o snaze vyloupit bufet Krčma na autobusovém nádraží. Proto byla tomuto objektu věnována zvýšená pozornost strážníků MP. V neděli 4.2 . kolem půl čtvrté ráno zjistila hlídka MP na základě upozornění občanky města podezřelý hluk v tomto bufetu. Při kontrole objektu byl uvnitř zadržen 20 letý muž ze Šumperka, který se zde pokusil krást. Muž byl omezen na osobní svobodě a předán na OO PČR k dalšímu řešení. O události byl rovněž vyrozuměn majitel provozovny.

Rovněž dne 1.2. byl zadržen při krádeži v prodejně Hypernova 22 letý muž z Nového Malína. Při kontrole ale bylo navíc zjištěno, že jde o osobu hledanou policií ČR. Zadržený muž proto skončil v cele OO PČR.
Také 17 ti letý mladík z Hoštejna zadržený při krádeži v Kauflandu dne 31.1. se domníval, že přenese nakradené zboží v hodnotě 1274,- Kč přes pokladnu bez povšimnutí. Nejenže byl zadržen ale navíc bylo zjištěno, že se v jeho případě jedná o opakované krádeže, za které již byl v posledních třech letech řešen. Proto byl strážníky MP zadržen a skončil v cele OO PČR.
Stabilizovala se situace v dopravní kázni na pěší zóně a přilehlých ulicích. T ale neznamená, že se zde nic neděje nebo že řidiči jsou natolik ukáznění, že mimo povolenou dobu na pěší zónu nevjíždí a že respektují dopravní pravidla i v jiných částech města. Stále se ukazuje, že dopravní kázeň řidičů ve městě není dobrá a hlavní příčinou tohoto stavu je bezohlednost lidí k druhým.
Jenom dne 29.1. jsme řešili v rozmezí jedné hodiny celkem 6 řidičů nerespektující příkazové dopravní značky ve městě. Mnozí řidiči již zaregistrovali strážníky MP s radarem na měření rychlosti. V dohledné době začneme měřit rychlost hlavně v okolí škol, a v rizikových úsecích města, kde dochází k dopravním nehodám a v místech, kde by mohlo docházet ke kolizním situacím. V současnosti probíhá zaškolení obsluhy. O zahájení měření přineseme zprávu.

Opakovaně je kontrolováno chování mládeže v parcích hlavně po vyučování, protože mladí sedávají na opěradlech a špiní sedáky a také pobytu bezdomovců na nádražích. Velké problémy však s bezdomovci nejsou.

Za uplynulé období byli odchyceni celkem dva psi, oba byli vráceni jejich majitelům.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: Městská policie
Zveřejněno 06.02.2007 v 13:39 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz