Homepage

Odezva na článek v bulvárním Blesku

" Kreslíř Jiránek: Dluží mně za Freuda!"

Dne 2.8.2006 přišla do rodného domu S. Freuda redaktorka bulvárního Blesku a žádala o fotografování v interiéru a o poskytnutí informací k níže uvedeným otázkám. Na základě dřívějších zkušeností, kdy noviny vydaly solidní články k oslavám Freudova narození, jsme jí ochotně odpověděli a fotografování povolili. Její otázky směřovaly k tématům:

Splnil rodný dům očekávání města Příbora?

Dostala odpověď, že od otevření muzea uplynul velmi krátký čas na statistické závěry. A sezóna je v polovině. Přesto je návštěvnost na tak malé muzeum (asi 35 návštěvníků denně) poměrně slušná. O prázdninách má rostoucí tendenci. Po sezóně se v muzeu počítá s poznávacími návštěvami školáků a studentů.

V článku ani zmínka, zřejmě pro bulvár málo atraktivní ?

Byly "aspoň" mezi návštěvníky nějaké velmi výrazné osobnosti?

Dali jsme jí nahlédnout do pamětní knihy návštěvníků, kde jsou i s poděkováním za příjemný zážitek podepsáni: prezident republiky pan Václav Klaus, ministr kultury pan Vítězslav Jandák, herec Marek Vašut, čtyři Freudovi přímí potomci, významní naši i světoví psychoanalytici Prof. MUDr.Höšl, PHDr. Šebek, předseda českého svazu psychoanalytiků Doc.MUDr.Václav Mikota, rakouská velvyslankyně Dr. Margot Klestil-Löffler, psychoanalytička Dr. Eva Laible, písničkář a textař Jan Vodňanský a minulou neděli přijel tajemník svazu psychoanalytiků z Japonska pan M.D. Osamu Kitajama z UNIVERSITE OF KYUSHU.

Opět ani řádek, i to bylo málo pro bulvár ?

Jaké jsou předpokládané náklady na provoz rodného domu S. Freuda?

Odpověděli jsme, že zatím nelze náklady ani odhadnout natož stanovit - pravdivá čísla ukáže první rok provozu.

Zase nic pro bulvár ?

"Jak to, že to nelze odhadnout - fakt ne ? Já musím něco napsat," oponovala nešťastně redaktorka.

Dostala vysvětlení, že k běžným nákladům na provoz se přičítají i nepředpokládané náklady jako je vyčištění kanálu vedle rodného domku, dokupování zajímavých a vhodných exponátů do expozice a zaplacení autorských práv, která ještě nejsou smluvně dořešena a jiné.

A konečně téma!

Přestože redaktorka slíbila, že poslední informaci - vzhledem k tomu, že je smlouva o poskytnutí práv ve fázi před podepsáním - zatím nikde nezmíní, postavila na ní svůj článek. A to i za cenu zcela zkreslených údajů!
Ještě týž den - zřejmě po zjištění kontaktů - obtěžovala všechny zúčastněné strany: pana Vladimíra Jiránka, jeho právního zástupce i PhDr. Tomolovou (autorku expozice).
Hledala problém tam, kde nebyl.
Všichni jmenovaní nás po nepříjemných telefonátech redaktorky kontaktovali s otázkou: CO TO MÁ ZNAMENAT??? a ubezpečili nás, že onu dámu jen odkázali na vedoucí odboru kultury, která smlouvu spolu s právním zástupcem pana Jiránka připravuje, a na starostu města.
Na čem vlastně redaktorka postavila svůj článek netušíme.

Vidina bodů za článek se zkreslenými informacemi převážila nad jednoduchou pravdou.

A ta je taková (PRAVDA)!

Jednání ve věcech autorských práv s právním zástupcem Vl. Jiránka panem Mgr. Markem Šmídou intenzivně probíhají a jsou oboustranně vstřícná. Nyní vstupují do závěrečné fáze. Licenční smlouva - pro město s velmi výhodnými podmínkami - bude podepsána na základě solidního jednání zastoupených stran v nejbližším termínu. Až na jejím základě může radnice zaplatit Vl. Jiránkovi autorské honoráře za kresby a to bezodkladně!.
Ani u jedné ze zúčastněných stran nevznikl žádný problém při řešení autorských práv na použití obrázků pana Jiránka v expozici RD.

Bylo ze strany redaktorky zbytečné, hloupé i ponižující dělat z velmi vstřícného pana Jiránka (žurnalisty, grafika, ilustrátora, karikaturisty a filmového režiséra) nedočkavého čekatele dluhu! Je to velmi milý člověk, který pozitivně uvítal nápad autorky expozice použít jeho Freudovské vtipy a měl na vytváření Freudovy expozice osobní zájem. (O spolupráci na expozici do Freudova rodného domu mluvil již před jeho otevřením v rozhlase.)
Proč vidí redaktorka problémy, kde nejsou? Že by článek za jakoukoliv cenu ("Musím něco napsat!") či nedostatek fantazie ?

Vedoucí odboru IKCR
Ing. Filipová Lenka

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 08.08.2006 v 13:15 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz