Homepage

Ve Frýdku trubili až se v Místku rozléhalo...

12. Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek 2006

Ve Frýdku trubili až se v Místku rozléhalo...
A nejen troubili, ale i bubnovali, hráli a zpívali od 13. do 19. června účastníci již 12. Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek 2006 a současně i 3. ročníku Moravskoslezského krajského folklorního festivalu. Téměř sedm stovek tanečníků, muzikantů a zpěváků ze sedmi zemí světa opět přineslo do beskydského regionu pestrou paletu lidové slovesnosti, kvalitní kulturu, dobrou náladu, radost a pohodu.

Ze zahájení festivalu
Ze zahájení festivalu

Peripetie celoročních příprav dobrovolných pracovníků z řad mládeže a mnoha rodičů dětí z folklorního souboru Ostravička jsou zapomenuty. Nahradily je bohaté kulturní zážitky a příjemné chvilky strávené během šesti festivalových dnů s novými přáteli z Ruska, Srbska, Slovenska, Bulharska, Itálie, Venezuely jako i s členy souborů Rokytka, Beskyd, Klebetnice, Bejatky, Slezánek, malými zpěváčky, cimbálovými muzikami Graj, Šidla, Rozmarýn, Ženičky, Ostravicí, Ondráškem a Malou Ostravicí.

Vyvrcholením festivalu ve Frýdku-Místku, který se poprvé honosil statutem řádného člena CIOFF, byl galakoncert v kině P.Bezruče. Dvě hodiny neskutečně rychle utekly téměř čtyř stovkám účinkujících i šesti stovkám diváků. Všichni si na závěr unisono zazpívaly festivalový "hit" Okolo Frýdku cestička...za doprovodu až jedenácti muzik, a plni dojmů se jen těžce rozcházely. Diváci domů a účinkující na poslední setkání v Národním domě, kde z rukou místostarosty Mgr.Cvika, pana Langera - zástupce FoS ČR a prezidentky festivalu Evy Gerykové, převzali ocenění a pamětní dárky, ale hlavně si užili poslední chvilky s novými kamarády, které poznali na půdě města Frýdku-Místku.

Zástupci hlavních pořadatelů neopomněli poděkovat za účinnou pomoc všem spolupořadatelům: průvodcům a tlumočníkům, týmu kuchařů ze 7.ZŠ, učitelům a kapelám ZUŠ, pracovníkům Národního domu a Muzea Beskyd, hlavně však obětavým rodičům a vedení souboru Ostravička i jeho bývalým členům, kteří se na festival každoročně vracejí a nabízejí pomocné ruce. Slova díků patří i obcím: Čeladná, Frýdlant, Hukvaldy, Baška, Pražmo a Stará Ves, které se jeden festivalový den kompletně postaraly o zahraniční soubory.

Tímto chceme poděkovat i všem sponzorům, bez jejichž podpory by jen ztěží bylo možné uskutečnit tak náročnou akci a již nyní je poprosit o zvážení podpory příštího - 13..ročníku, jenž se plánuje na termín 12.- 18. června roku 2007.

Dr.Eva Geryková, prezidentka festivalu

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 23.06.2006 v 23:16 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz