Homepage

Slavnostní koncert nového BROLNU Brno, 19. dubna 2006

Tisková zpráva
SLAVNOSTNÍ KONCERT NOVÉHO BROLNU
Brno, 19. dubna 2006

Do posledního místa hosty zaplněný sál B. Bakaly v Brně zvaný Bílý dům si vyslechl společně s posluchači Českého rozhlasu studia Brno ve středu 19. dubna 2006 večer premiérový koncert nového Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který folkloristé znají spíše pod zkratkou BROLN.

Nová éra tohoto tělesa byla zahájena rozhodnutím ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka opět po 13 letech. Post nového dramaturga orchestru přijal Jiří Plocek, primášské housle a part rozehrál Jindřich Hovorka.

BROLN
BROLN

Na slavnostním koncertu, jenž byl současně přímým rozhlasovým vysíláním, uvítali skutečnost zahájení pravidelné činnosti orchestru Václav Kasík společně s ředitelem Českého rozhlasu Brno Ludvíkem Němcem a předsedou Folklorního sdružení ČR Zdeňkem Pšenicou. Jmenovaní se shodli, že začíná nové koncertní a dramaturgické období BROLNu, jehož podstatou, jak se v úvodu zmínil dramaturg J. Plocek bude propojení Českého rozhlasu s regionální kulturou.

Zdeněk Pšenica

V rámci slavnostního koncertu byli vzpomenuti vynikající nejen primáši (Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal, Radek Zapletal, Jindřich Hovorka, muzikanti (např. Jan Gašpar Hrisko) a zpěváci (bratři Luboš a Dušan Holí, Božena Šebetovská, Jožka Severin a další), ale také zasloužilí dramaturgové a spolupracovníci orchestru (Jaroslav Jurášek, Jaroslav Jakubíček, či Jaromír Nečas).

Sedmičlenná kapela ve složení Jindřich Hovorka (prim), František Černý (housle), Josef Pavlica (viola), Aleš Janeček (Klarinet), Růžena Kučerová (Flétna), Pavel Trkan (kontrabas) a Jan Telecký (cimbál) zahrála vděčným posluchačům skladby z upravovatelské dílny Otakara Pokorného, Františka Dobrovolného, Jaromíra Nečase, Zdenka Lukáše, Jana Gašpara Hriska, Jindřicha Hovorky, Jaroslava Krčka, Zdenka Bláhy, Bély Farkaše, Radka Zapletala nebo Jana Rokyty. Zpívali Olga Kostelencová, Ludmila Malhocká, František Černý a Jiří Petrů.

BROLN

Vyprodané hlediště sálu Bílého domu se s hráči i zpěváky rozloučilo dlouhým potleskem a společně se Z. Pšenicou hudebníkům i dramatugovi vyjádřilo naději, že se s orchestrem setkáme nejen na rozhlasových vlnách, ale také na mnoha folklorních festivalech.

Text a foto: © František Synek, 19. dubna 2006
František Synek, místopředseda, tel.: 234 621 303, 604 384 410

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 20.04.2006 v 18:50 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz