Homepage

Komorní soubor Uhrovo dechové kvarteto

Komorní soubor Uhrovo dechové kvarteto

Komorní soubor Uhrovo dechové kvarteto vznikl v roce 1986 jako rodinný soubor učitele Základní umělecké školy v Uherském Brodě Josefa Uhra ve složení:
Josef Uher - pozoun, eufonium, bastrubka
Marie Uhrová - lesní roh, zobcové flétny
Marcela Uhrová - příčná flétna, pikola
Zbyněk Uher - pozoun, eufonium, bicí nástroje

Dechové kvarteto hraje hudbu 15. až 20. století (písně, tance, intrády, sonáty, hudbu duchovní, renesanční, barokní, skladby světových skladatelů klasiky i současnosti). Za dobu svého působení soubor účinkoval na mnoha kulturně - společenských akcích v Nivnici, Uherském Brodě a okolí. Pravidelně se účastní festivalů komorní hudby u nás i ve světě (v Luhačovicích, Bojkovicích, Olomoucí, Šternberku, Brně, Jaroměřicích nad Rokytnou, Praze, v rakouském Halleinu, Grazi, Weinitzenu, Vídni, Salzburgu, v holandském Naardenu, Amsterodamu). Od roku 1998 vydalo Uhrovo dechové kvarteto 7 CD titulů.

V roce 1992 Uhrovo dechové kvarteto založilo hudební spolek - občanské sdružení přátel komorní hudby. Ve svých stanovách má vedle koncertní činnosti i výchovu, především mládeže, k aktivnímu provozování hudby. V roce 1996 byl zahájen kurz hudební výchovy Uhrova dechového kvarteta, který zahrnuje individuální výuku hry na zobcovou flétnu a souborovou hru malých muzikantů, jež vyučuje Marie Uhrová, přičemž do výuky souborové hry se pravidelně zapojují i ostatní členové kvarteta. Spolu s malými muzikanty tvoří Dechovou harmonii městečka Nivnice. Tento soubor pravidelné pořádá vánoční koncerty, letní koncerty v rámci světového svátku hudby, výchovné koncerty pro děti a vystupuje při různých příležitostných akcích. V současné době navštěvuje kurz hudební výchovy Uhrova dechového kvarteta 50 dětí, a to jak z Mateřské, tak ze Základní školy v Nivnici, jejichž ředitelství mají na vzniku tohoto projektu rovněž zásluhu. Při kopírování not pro malé žáčky pomáhá svým dílem i Obecní úřad v Nivnici.

Děti hrají na zobcové flétny, ale již od třetího ročníku mají možnost přejít na dechové nástroje žesťové, čímž obohatí jednak zvuk naší harmonie, ale snad budou i příslibem pro budoucnost dechové hudby v Nivnici. Tímto způsobem chce Uhrovo dechové kvarteto iniciovat obnovení tradice spontánního muzicírování.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz

Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 09.09.2003 v 15:38 hodin

Copyright 2000-2019 © ViditelnyMacek.cz