Homepage

Historie obce Tísek

Historicky patří Tísek k bývalému Opavsku. Obyvatelstvo bylo české, jak dosvědčují české pomístní názvy doložené z poloviny 18. století. Zatím první známá dochovaná písemná zmínka se váže k listině z roku 1377 opavského vévodství.


Majitelé obce se často měnili. U bíloveckého velkostatku zůstala ves až do konce roku 1808, kdy byla přičleněna do nově vytvořeného statku Výškovice, v té době majetku rodové větve Sedlnických z Choltic. U tohoto statku Tísek zůstal do konce feudalismu. Mezi významné stavby v obci patří budova školy, která byla postavena v létech 1868-1869, kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1928.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Tisek.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 05.09.2003 v 08:13 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz