Homepage

Archeologická lokalita Staré Město Na Špitálkách

Rekonstrukce části základů velkomoravského kostela ve Starém Městě
Rekonstrukce části základů velkomoravského kostela ve Starém Městě "Špitálkách"
Staré Město "Na Špitálkách"
Celostátní atraktivita

Popis:

Rekonstruovaný půdorys části velkomoravského kostela z padesátých let 9. století, kolem kterého byl odryt hřbitov s 56 kostrovými hroby s bohatou výbavou - např. jedinečným stříbrným terčíkem s reliéfem sokolníka, svědčící o sídelním dvorci moravského velmože.
Veřejnosti volně přístupné jsou archeologické lokality - Národní kulturní památky Staré Město - Špitálky s půdorysem velkomoravského kostela.

Lokalita:
Osada na Špitálkách

Datace lokality:
9. století

Další informace:
Vznikla srůstem několika samostatných sídlišť a pohřebišťv souvislé osídlení, které se rozkládá na jižní staroměstské ostrožně, obtékané na severní a východní straně potokem Salaškou. Vrcholovou kótu 196 m n.m. přetíná silnice, směrovaná východ - západ, která dělí ostrožnu na dvě části. Jižní část má místní název Špitálky. Na této ploše bylo prozkoumáno 74 sídlištních objektů v jižní části a 158 hrobů a půdorys kostela v části severovýchodní. Sídliště existovalo delší dobu, neboť hroby i sídlištní objekty se místy prolínají. I pohřební ritus dokazuje vývoj, neboť nejstarší hroby jsou žárové v popelnicích, pozdější v hlubokých hrobových jamách - kostrové, datované svou výbavou do období Velké Moravy. Vývojový proces je zakončen několika hroby mělce zahlouběnými s chudým inventářem z 10. století. Rovněž sídliště zaznamenává vývoj, který se sledoval na nalezeném materiálu ze zahlouvených jam, z nichž se dají zjistit obilní jámy, pozůstatky železářských a kovoliteckých pecí. Nejdůležitějším objektem je kostel, jehož jižní polovina se nezachovala. Je orientovaná, loď pravoúhlá. Na západní straně je předsíň - narthex. Apsida na východní straně je protáhlá . Narex je přistavěn v sedmdesátých letech 9. století. V narthexu a v nejbližším okolí bylo odkryto 56 hrobů. Kostel byl zničen počátkem 10. století.
Stříbrná plaketka s motivem sokolníka ze Starého Města - Špitálek
Stříbrná plaketka s motivem sokolníka ze Starého Města - Špitálek

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.01.2004 v 15:51 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz