Homepage

Kostel Navštívení Panny Marie

Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde docházelo k zázračným uzdravením.
Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta, spolupatrona Evropy.
Hlavní oltář má nad svatostánkem původní dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. Boční oltáře jsou zasvěcené sv. Josefu a sv. Janu Nepomuckému. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Martina, sv. Vavřince, sv. Šebestiána byly zhotoveny v Tyrolích. Chrámová valená klenba je vyzdobena medailonem zobrazujícím Kristovo narození.
Svatyně působí radostným dojmem, nutí nás k tichému zamyšlení a poděkování tomu obětavému společenství, které se o tuto krásu stará.

Kostel Navštívení Panny Marie

Římskokatolická farnost SUCHDOL u PROSTĚJOVA

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ado.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.08.2003 v 09:03 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz