Homepage

Historie hostince U Košutů

Hostinec U Košutů

V revolučním roce 1848 vznikla touha všech národů bývalé říše rakousko-uherské po svobodě a právu na sebeurčení. První své tužby uskutečnili Maďaři. Pod vedením Košuta vyvolali v Uhrách povstání a zřídili proti císaři revoluční vládu. K němu se přidávali i zběhlí vojáci z českých zemí. Dezertéři byli však císařskými vojáky pronásledováni a chytáni. Císařští vojáci byli umisťováni poblíže snadnějších přechodů hranic na uherskou stranu.

Oddíl Pěšáků zvaný "Alexandři" a oddíl jízdy byl umístěn také v Kelči. Vojenští dezertéři se proto Kelči vyhýbali. Jednou se však ke Kelči zatoulali a ukrývali se v "břidličárně" na Podšibenčí. Byli vyzrazeni a vojáky zajati.

Vojáci byli v Kelči ubytováni po chalupách. Pro společné akce a zábavu potřebovali nějaké středisko. Proto si vynutili zřízeni hospody na náměstí. Dali jí jméno "U Košutů". Byla to hospoda na čísle 21 poslední majitelky a hostinské M. Ryškové. Název "U Košutů" si hospoda zachovala až do 1, světové války.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:28 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz