Homepage

Historie kostela sv. Kateřiny v Kelči

Historie kostela sv. Kateřiny v Kelči

Město, zvané "nové" bylo pravděpodobně založeno (na starších sídelních základech) v 70. letech 13. století olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku.

1372: v listině se uvádí "Bedřich ze Staré Kelče" důkaz, že už existovala Kelč (širší okolí dnešního náměstí se zámkem a kostelem sv. Kateřiny).

1389: za to, že udělil městu právo odúmrtí, požadoval biskup Mikuláš z Riesenburku, aby si město vybudovalo opevnění.


1429: první písemná zmínka o kostele sv. Kateřiny listina hovoří o biskupu Petrovi, který založil kostelní nadaci. Tomuto biskupovi se přičítá i založení kostela nevíme však, zda je myšlen biskup Petr II., zvaný "Bradavice" (1311 1316) nebo Petr III., zvaný "Jelito" (1381 1387)


nevíme, kdy starší kostel zanikl, mohly se na něm negativně podepsat tyto válečné události z průběhu 15. století:1390 1405 války mezi markrabětem Joštem a Prokopem ten dobyl Kelč


vpád Husitů do Kelče r. 1424 pod vedením Havla Drastila z Kojetína


1469 při tažení proti loupeživému Zichu Kelečskému, vypálil část města král Matyáš Korvín9. 9. 1580: biskup Stanislav Pavlovský posvětil v kostele sv. Kateřiny hlavní oltář. V následujících letech celý kostel zrekonstruoval a pravděpodobně rozšířil o dnešní kněžiště


1617: požár kostela

1647: město i s kostelem vypálili Švédové obnova započala r. 1655


1690: děkanská matrika (Val. Mez.) hovoří o "věži se 3 zvony"


1730: kostel "velice opuštěný je..."


1742: požár jižní fronty náměstí a zámku kostela se pravděpodobně nedotkl


1764: popis kostela v děkanské matrice: sakristie na pravé straně kostela nemá kryptu, je dlážděn cihlami, klenba jen v kněžišti, v lodi plochý povalový (dřevěný) strop, dřevěný kůr, věž = pouhý přístřešek na hřbitově se 2 zvony


1786: kostel zrušen a odsvěcen, město jej koupilo na sýpku. V témže roce zmínka kelečského faráře o tom, že při kostele býval ženský klášter. Zánik hřbitova kolem kostela.


1794: kostel znovu obnoven

1806: inventář kostela už hovoří o přístavbě zděné věže, vyzděn i nový kůr (obojí provedeno někdy mezi léty 1771 1806)


20. 40. léta 19. stol.: stavba dosti zchátrala zvláště presbytář


1852: přestavba presbytáře Valentinem Bajgarem z Kelče. Tři dny po znovu vysvěcení kostela byla stavba zapálena bleskem (29. 7. 1852)


1868 69: oprava

1891: opět oprava (spotřebováno 1000 cihel a 10 fůr písku)


1898: položena nová dlažba pravděpodobné pískovcové desky pod dlažbou dnešní


1908: oprava klenby pod kůrem

1932: zřítil se ztrouchnivělý strop lodi. Po opravě pravděpodobně položena současná dlažba.


1955: Výměna oken, vyspraveny omítky, nová výmalba kostela.


1969 - 1970: Objekt kostela znehodnocen vnější bryzolitovou omítkou, která se vedle toho podílí i na větším zavlhání zdiva. Břidlici na střeše střídá pozinkovaný plech.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:29 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz