Homepage

Spoločnosť pre trvalo udržatel'ný život - odbočka Biele Kar

KONTAKTNÍ ADRESA:

Spoločnosť pre trvalo udržatelný život - odbočka
Štefánikova 10
911 01 Trenčín
Slovensko (SK)
tel: (+421) 032 7435 763

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Informace
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 15.08.2003 v 09:30 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz