Homepage

Kaple Sv. Trojice nad Maršíkovem

Pouť maršíkovská těší se dlouhé a bohaté tradici. Již v letech 1717 - 19 zde, při prameni, kterému lidé přisuzovali léčivou účinnost, byla na příkaz Jana Jáchyma ze Žerotína vybudována dřevěná kaple "ku slávě a úctě k nejsvětější Trojici". Pozůstatkem, avšak bohužel jediným, po této původní prkenné stavbě, která mohla pojmouti až stovku lidí, je obraz "Nejsvětější Trojice" jež nechala zhotovit pro kapli matka zakladatele hraběnka Ludvika a který dnes zdobí presbyterium maršíkosvkého dřevěného kostelíka. Kaple sloužila bohoslužebným a poutním účelům do roku 1785, kdy byla podle patentu císaře Josefa II. zrušena.

Kaple do dnešní podoby byla vystavěna v roce 1856 nákladem Alberta Kleina z Wiesenbergu (Loučná), majitele věhlasných sobotínských železáren i loučenského zámku, jehož iniciály s datem ukončení stavby a opětovného udělení mešní licence se skví na železném štítku nade dveřmi. Zděná stavba s rohovím a podhledy vyzděnými ze zvláštního kamene krupníku, těženého v okolí Sobotína, sloužila jen jako přístřeší celebrujícímu. Lidé se shromažďovali na prostorné planině před kaplí. Ke stavbě z východu přiléhalo dřevěné přístřeší studánky.

Kaple se nachází v blízkosti silnice z Maršíkova (z Velkých Losin) do Sobotína.

Pěšky ji potkáte na červeně značené trase, která vede z Loučné nad Desnou, přes Maršíkov do údolí Merty a dále na Klepáčov a Skřítek.

Z místa kousek nad kaplí, zvaného Nad Maršíkovem je krásný výhled do údolí Desné.

U kapličky je i pramen.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31.03.2006 v 14:01 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz